Share template giới thiệu bản thân version 7.0

Hổm có share template 6.0 rồi, thì hôm nay share tiếp 7.0 xịn xò con bò luôn :3. Bài viết ngắn gọn …