Xóa Bỏ ?m=1 Trên Đường Link Của Blogger

Khi truy cập thiết bị di động trên trang web được tạo bởi blogger, ta sẽ thấy ?m=1 ở trên link mà không có cách nào xóa được? Đó là Blogger thêm truy vấn ?m=1 cho các bạn theo cách thủ công. Nó dẫn đến việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Blog. Bài viết này se hướng dẫn bạn cách đơn giản nhất để xóa ?m=1.
Xóa Bỏ ?m=1 Trên Đường Link Của Blogger

Các Bước Thực Hiện

Các Bước Thực Hiện
Cách 1:
  • Bước 1: Vào chỉnh sửa HTML ⇒ tìm đến thẻ  </body> 
  • Bước 2: Chèn đoạn script này lên trước nó

	<script>
//<![CDATA[
var uri = window.location.toString();if (uri.indexOf("?m=1","?m=1") > 0) {var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("?m=1"));window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);}
//]]>
</script>
Cách 2:
<script>/*<![CDATA[*/ var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("%3D","%3D") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("%3D")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);} var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("%3D%3D","%3D%3D") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("%3D%3D")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);} var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("&m=1","&m=1") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("&m=1")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri); } var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("?m=1","?m=1") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("?m=1"));window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);}; var protocol=window.location.protocol.replace(/\:/g,''); if(protocol=='http'){ var url=window.location.href.replace('http','https'); window.location.replace(url);} /*]]>*/
</script> 

Lời Kết

Copyright © Nguyen Ha Blog

Bài viết liên quan:

Đánh giá của Bạn về bài viết này?
Star Rating WIDGET PACK