Thêm Hiệu Ứng QooBee Hi Trang Trí Góc Phải Cho Blog/Website

Mình thấy con QooBee Hi này khá là phổ biến cho việc trang trí góc phải dưới của Blog/Website, nên mình quyết định sẽ share cho các bạn tip làm, đơn giản lắm chỉ 10s thui. Follow me!.

Thêm Hiệu Ứng QooBee Hi Trang Trí Góc Phải Cho Blog/Website

Các Bước Thực Hiện

  • Bước 1: Vào chỉnh sửa HTML ⇒ tìm đến thẻ   </head> 
  • Bước 2: Copy đoạn code dưới và chèn lên trên nó

	<script>/*<![CDATA[*/ 
var _0xb5f3 = ["undefined", "document", "use strict", "lazy", "lazyloaded", "lazyloading", "lazypreload", "lazyerror", "lazyautosizes", "ls-is-cached", "data-src", "data-srcset", "data-sizes", "lazySizesConfig", "lazysizesConfig", "getElementsByClassName", "documentElement", "HTMLPictureElement", "addEventListener", "getAttribute", "bind", "setTimeout", "requestAnimationFrame", "requestIdleCallback", "load", "error", "lazyincluded", "_lazyloaded", "forEach", "prototype", "(\\s|^)", "(\\s|$)", "class", "", "test", "trim", " ", "setAttribute", "replace", "removeEventListener", "Event", "createEvent", "instance", "initEvent", "detail", "dispatchEvent", "picturefill", "pf", "src", "srcset", "offsetWidth", "parentNode", "minSize", "_lazysizesWidth", "length", "shift", "apply", "push", "hidden", "_lsFlush", "throttleDelay", "ricTimeout", "now", "onscroll", "userAgent", "target", "body", "visibility", "opacity", "overflow", "visible", "getBoundingClientRect", "left", "right", "top", "bottom", "offsetParent", "elements", "loadMode", "_lazyRace", "prematureUnveil", "data-expand", "expand", "clientHeight", "clientWidth", "_defEx", "expFactor", "hFac", "loadHidden", "preloadAfterLoad", "sizesAttr", "auto", "_lazyCache", "loadedClass", "loadingClass", "data-load-mode", "iframeLoadMode", "location", "contentWindow", "srcsetAttr", "data-media", "media", "customMedia", "defaultPrevented", "lazybeforeunveil", "autosizesClass", "sizes", "srcAttr", "nodeName", "firesLoad", "source", "getElementsByTagName", "call", "lazyClass", "complete", "naturalWidth", "fastLoadedClass", "loading", "errorClass", "lazyunveilread", "updateElem", "scroll", "preloadClass", "resize", "pageshow", "persisted", ".", "querySelectorAll", "MutationObserver", "observe", "DOMNodeInserted", "DOMAttrModified", "hashchange", "focus", "mouseover", "click", "transitionend", "animationend", "readyState", "DOMContentLoaded", "px", "dataAttr", "lazybeforesizes", "width", "i", "init", "lazySizes", "object", "exports", "<img src=\"https://i.imgur.com/SXCtWIU.gif\" style=\"position:fixed;bottom:-3px;height: 80px;left:20px;z-index:9999\"/>", "write"];
var _0x58e9 = [_0xb5f3[149], _0xb5f3[150]];
var _0x89a0 = [_0x58e9[0], _0x58e9[1]];
var _0x590b = [_0x89a0[0], _0x89a0[1]];
document[_0x590b[1]](_0x590b[0])
 /*]]>*/</script>
Lưu lại rồi f5 trang web để xem kết quảaaaaaaaaaaaaa.

Lời Kết


Bài viết ngắn gọn đơn giản như vậy thui nhé.! Toàn bộ bài viết mình tham khảo ở Nguyễn Hà Blog, nếu có thắc mắc hay khiếu nại bản quyền thì cmt bên dưới nhé. Chúc các bạn có ngày tốt lành.!
Bài viết liên quan:

Đánh giá của Bạn về bài viết này?
Star Rating WIDGET PACK